logo

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CLB KHOA- VIỆN - TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2018-2023

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

PGS.TS. Vũ Hải Quân

Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

3

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

4

TS. Nguyễn Văn  Tảo

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông, Đại hoc Thái Nguyên

5

PGS.TS. Trần Văn Lăng

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

6

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

Viện CNTT, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

7

PGS.TS. Nguyễn Long Giang

Viện CNTT, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

8

GS.TS. Từ Minh Phương

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9

TS. Nguyễn Hữu Hòa

Trường Đại học Cần Thơ

10

PGS.TS. Bùi Thu Lâm

Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban cơ yếu Chính phủ

11

PGS.TS. Trần Đăng Hưng

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

12

PGS.TS. Ngô Hồng Sơn

Trường Đại học Phenika

13

PGS. TS. Lê Sỹ Vinh

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

14

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng

15

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Trường Đại học CMC

16

TS. Lê Anh Phương

Đại học Huế

17

TS. Nguyễn Khắc Thành

Trường Đại học FPT

18

TS. Lê Nguyên Bảo

Trường Đại học Duy Tân

19

TS. Dương Trọng Hải

Trường đại học Nguyễn Tất Thành

20

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

21

TS. Phạm Thị Thu Thúy

Trường Đại học Nha trang

22

PGS TS Ngô Thành Long

Học viện Kỹ thuật quân sự

23

PGS TS Tạ Hải Tùng

Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội